Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Thứ Hai, 26/09/2022

Để thực hiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.  Thực hiện công văn số 1628-CV/TĐTN-TTN-TH ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, kết nối phát huy cho sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Ngày 26/9/2022, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của nhà trường trong phong trào sinh viên 5 tốt đã giúp sinh viên được kết nối, hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế nhất là đối với những sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. Tạo môi trường học tập, rèn luyện và thúc đẩy cho các sinh viên khác tham gia phong trào; triển khai cho “Sinh viên 5 tốt” đăng ký nhu cầu hỗ trợ.

Sinh viên 5 tốt nghiên cứu khoa học

Nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Đoàn trường Đại học Hoa lư đã hỗ trợ các em trong công tác nghiên cứu khoa học, kết nối các em đến thực tập tại các doanh nghiệp và trao các suất học bổng có giá trị. Để đẩy mạnh tốt hơn nữa hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” đoàn trường đã luôn quan tâm đến các nhu cầu cần hỗ trợ của các em sinh viên, giúp các em có một môi trường học phát triển toàn diện.

Đoàn trường Đại học Hoa Lư

Liên kết website