Cuộc thi “Dự án thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ Hai, 26/12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Dự án thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Ninh Bình năm 2023. Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên nói chung; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm đặc trưng.

KH tổ chức Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo" tỉnh Ninh Bình năm 2023

THỂ LỆ Cuộc thi “Dự án thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Ninh Bình năm 2023

Phiếu đăng ký dự thi

Liên kết website