Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Thứ Tư, 28/09/2022

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt xô đã hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện cho sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Ngày 28/9/2022, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt xô tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, nghiên cứu khoa học và việc làm cho sinh viên khi ra trường. Luôn duy trì, đẩy mạnh các hoạt động của phong trào, Đoàn trường đã tổ chức tuyên dương cho 21 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời, 05 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh.

Giảng viên chúc mừng sinh viên 5 tốt đã hoàn thành nghiên cứu khoa học

Trong thời gian tới, Đoàn trường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện, môi trường phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt, đồng thời tích cực kết nối sinh viên 5 tốt với các doanh nghiệp, đồng thời tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường có chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, giới thiệu việc làm, giới thiệu xét học bổng toàn phần của các doanh nghiệp cho “Sinh viên 5 tốt”. Với sự hỗ trợ đầy ý nghĩa đó, hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng thời luôn là những tấm gương sáng trong phong trào học tập và rèn luyện những năm tiếp theo.

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô

Liên kết website