Danh sách Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Đ/c: Tống Thanh Bình

Sinh năm: 1990

Quê quán: Huyện Yên Khánh

Chức vụ: Phó Ban phụ trách

Liên hệ: 0913.221.290

Đ/c: Đỗ Xuân Trường

Sinh năm: 1975

Quê quán: Sơn Hà - Nho Quan

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0917.709.622

Đ/c: Lê Thị Uyên

Sinh năm: 1996

Quê quán: Liên Sơn - Gia Viễn

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0384.609.889

Đ/c: Vũ Thị Hoàng Anh

Sinh năm: 1996

Quê quán: Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

 Liên hệ: 0349.630.586

Liên kết website