Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học tại trường.

Thứ Tư, 18/05/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2022. Ngày 18/5/2022, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã phối hợp cùng các giảng viên trong trường hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Để sinh viên có thể mở rộng vốn kiến thức và nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất, máy móc và sự hướng dẫn đầy tâm huyết của các giảng viên đối với các em sinh viên; giúp các em có thể áp dụng được những kiến thức đã học và sự sáng tạo của mình vào nghiên cứu khoa học và tạo ra nhiều những mô hình mới hay và ý nghĩa có thể áp dụng vào thực tế.

Hình ảnh sinh viên nghiên cứu khoa học

Ngoài ra, Đoàn trường còn duy trì và và phát triển các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm, nghiên cứu khoa học; đa dạng hóa các hình thức trao đổi phương pháp học tập giữa các nhóm, các câu lạc bộ, các chi đoàn, giữa các ngành học,… qua đó giúp đoàn viên, sinh viên có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau nghiên cứu khoa học đề phát triển toàn diện. Qua đó sinh viên có thể mở rộng vốn kiến thức và nghiên cứu khoa học, giúp các em có thể áp dụng được những kiến thức đã học và sự sáng tạo của mình vào nghiên cứu khoa học và tạo ra nhiều những mô hình mới hay.

Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Liên kết website