Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn

1. Đ/c: Trịnh Như Lâm

Sinh năm: 1984

Chức vụ: TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

2. Đ/c: Bùi Chính Thức

Sinh năm: 1987

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

3. Đ/c: Lê Thị Mai Phương

Sinh năm: 1989

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4. Đ/c: Nguyễn Đức Hiệp

Sinh năm: 1988

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Liên kết website