Danh sách Thường trực Tỉnh đoàn

1. Đ/c: Trịnh Như Lâm

Sinh năm: 1984

Chức vụ: TUV, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

2. Đ/c: Bùi Chính Thức

Sinh năm: 1987

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn