Đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Thứ Sáu, 23/09/2022

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hỗ trợ, kết nối phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Ngày 23/9/2022, Đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động như: Nghiên cứu khoa học và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường nhằm tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành.

Đoàn trường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện, môi trường phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt, đồng thời tích cực kết nối sinh viên 5 tốt với các doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ đó, hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng thời luôn là những tấm gương sáng trong phong trào học tập và rèn luyện. Hơn nữa các em cũng chính là người truyền tải những tấm gương sáng lan tỏa đến toàn thể các bạn sinh viên trong trường, cùng nhau phát triển toàn diện về mọi mặt.

Hình ảnh các em sinh viên 5 tốt nghiên cứu khoa học

Đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Liên kết website