Danh sách Văn phòng tỉnh đoàn

Đ/c: 

Sinh năm: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

Liên hệ:  

Đ/c: Bùi Tất Thắng

Sinh năm: 1964

Quê quán: Khánh Cường - Yên Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Liên hệ: 0912.301.645

Đ/c: Trần Thị Tươi

Sinh năm: 1983

Quê quán: Khánh Thành - Yên Khánh

Chức vụ: kế toán

Liên hệ: 0946.311.775

Đ/c: An Thị Thu Huệ

Sinh năm: 1990

Quê quán: Khánh Dương - Yên Mô

Chức vụ: Thủ quỹ

Liên hệ: 0915.254.301

Đ/c: Phạm Thanh Huyền

Sinh năm: 1986

Quê quán: Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0968.276.191

Đ/c: Bùi Mạnh Hiệp

Sinh năm: 1979

Quê quán: Ninh Nhất - Hoa Lư

Chức vụ: Văn Thư

Liên hệ: 0912.030.111

Đ/c: Đinh Thị Thanh Hoa

Sinh năm: 1984

Quê quán: Ninh Khang - Hoa Lư

Chức vụ: Cán bộ tổng hợp

Liên hệ: 0942.526.339

Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Sinh năm: 1988

Quê quán: Gia Trấn - Gia Viễn

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0985.031.188

Đ/c: Đặng Quang Vũ

Sinh năm: 1992

Quê quán: Nho Quan - Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0984.263.485

Liên kết website