Trung tâm thanh thiếu nhi

Đ/c: Đàm Văn Hải

Sinh năm: 1973

Quê quán: Ninh Phong - Hoa Lư

Chức vụ: Giám đốc

Liên hệ: 0979.741.355

Đ/c: Đinh Thị Nguyệt

Sinh năm: 1972

Quê quán: Liên Sơn - Gia Viễn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Liên hệ: 0912.617.720

Đ/c: Đinh Hoàng Giang

Sinh năm: 1986

Quê quán: Lạng Phong - Nho Quan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Liên hệ: 0916.795.111

Liên kết website