Ban Xây dựng Đoàn

Đ/c: Lê Phương Hà

Sinh năm: 1989

Quê quán: Yên Thắng - Yên Mô

Chức vụ: UVBTV - Trưởng Ban

Liên hệ:  0948.042.797

Đ/c: Bùi Xuân Tùng

Sinh năm: 1994

Quê quán: Thanh Lạc - Nho Quan

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0915.946.666

Đ/c: Nguyễn Tử Thành

Sinh năm: 1991

Quê quán: Ninh Nhất - Tp. Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0917.440.296

Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Linh

Sinh năm: 1993

Quê quán: Thành phố Tam Điệp

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0982.019.183

Đ/c: Lê Tuấn Nghĩa

Sinh năm: 2000

Quê quán: Thành phố Ninh Bình

Chức vụ: Cán bộ

Liên hệ: 0918.519.746

 

Liên kết website