Đoàn trường Cao đẳng nghề Lilama I hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học tại trường.

Thứ Ba, 19/04/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2022. Để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, ngày 19/4/2022 Đoàn trường Cao đẳng nghề Lilama I đã hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

Việc nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích, mà còn tạo cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía. Nghiên cứu khoa học chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống con người nói chung và trong các hoạt động học thuật, tư duy trong môi trường giáo dục nói riêng.

Giảng viên và sinh viên đang cùng trao đổi về mô hình vận hành của ô tô. Kiểm tra tình trạng và khả năng hoạt động của ô tô nghiên cứu và xác định mức độ hư hỏng của xe sau đó tìm ra phương án bảo dưỡng và sửa chữa thích hợp. Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng nhằm khôi phục tình trạng ban đầu hoạt động của ô tô theo đúng tiêu chuẩn được quy định.

Hình ảnh giảng viên hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học

Để sinh viên có thể mở rộng vốn kiến thức và nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất, máy móc và sự hướng dẫn đầy tâm huyết của các giảng viên đối với các em sinh viên; giúp các em có thể áp dụng được những kiến thức đã học và sự sáng tạo của mình vào nghiên cứu khoa học và tạo ra nhiều những mô hình mới hay và ý nghĩa có thể áp dụng vào thực tế.

Đoàn trường Cao đẳng nghề Lilama I

Liên kết website