ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP 02 CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Sáu, 06/05/2022

Ngày 6/5/2022, Đoàn thanh niên trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội nghị quán triệt 02 chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”.

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn được phổ biến các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các quy định pháp luật hiện hành, các quy chế, quy định của trường Đại học Hoa Lư; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh hiện nay; nắm bắt được tình hình phát triển của Nhà trường, vai trò của thanh niên trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Hoa Lư trong việc thực nghiệm nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng cho thế hệ trẻ hiện nay, khơi dậy khát vọng và hoài bão cống hiến, dựng xây đất nước phồn vinh.

(Đoàn trường Đại học Hoa Lư)

Liên kết website