Mô hình tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào “3 không”

Thứ Hai, 27/11/2023

Năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, đồng thời nhận định một số nguy cơ trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và tác động của các làn sóng mạng xã hội tới đoàn viên, thanh thiếu niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào “3 không”.

Nội dung của phong trào “3 không” gồm: “Không tin khi chưa kiểm tra”, “Không chia sẻ khi chưa biết chính xác” và “Không tạo ra thông tin xuyên tạc”.

Mô hình được triển khai bằng cách: Bước 1: ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn tuyên truyền đoàn viên, thanh thiếu niên của đơn vị về nội dung, ý nghĩa của của phong trào; Bước 2: vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào và ký cam kết không vi phạm; trong đó, áp dụng cách thức triển khai tương tự mô hình “1+1” là mỗi đoàn viên xung phong đăng ký trước, thực hiện trước sau đó tuyên truyền, vận động cho một thanh thiếu niên khác đăng ký và cùng nhau thực hiện. Việc đăng ký nội dung trên của mỗi đoàn viên được tính như một tiêu chí rèn luyện và cộng điểm đánh giá, xếp loại cho đoàn viên của năm (gắn với thực hiện chủ trương 1+1).

Thông qua triển khai, tổ chức thực hiện thí điểm tại 01 tổ chức Đoàn cấp huyện và 01 tổ chức Đoàn cơ sở (Thành đoàn Tam Điệp và Đoàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh) trong 3 tháng (từ tháng 1 – tháng 3/2023), mô hình trên đã thể hiện được ưu điểm, phát huy tác dụng bổ trợ cho việc thực hiện chủ trương 1+1. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định triển khai nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Tính đến nay, nhờ hiệu quả của phong trào nói riêng toàn tỉnh Ninh Bình không có đoàn viên vi phạm quy định đăng tải, phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội và bị xử lý; đồng thời, mô hình triển khai đã giúp 11125 thanh thiếu niên trong toàn tỉnh càng thêm tin tưởng và được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá những hiệu quả của mô hình ký cam kết “3 không” cho đoàn viên, thanh thiếu niên Ninh Bình khi thực hiện các hoạt động trên môi trường mạng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn dự kiến tiếp tục thực hiện mô hình năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Ninh Bình kiên quyết thực hiện 3 Không trên internet và mạng xã hội”.

Liên kết website