Tỉnh đoàn Ninh Bình: Nhiều hình thức hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp

Thứ Sáu, 28/10/2022

Những năm qua, các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm đã và đang được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Ninh Bình triển khai hiệu quả. Từ những việc làm này, ngày càng khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn trong nhiệm vụ tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế; tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Để việc hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp được tốt hơn, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên tỉnh Ninh Bình.

Ngày 28/10/2022, tại lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp cho thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao quyết định hỗ trợ vốn theo nghị quyết 43 cho các dự án đạt giải, giúp thanh niên có thể mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, sau 4 năm thực hiện, Tỉnh đoàn đã rà soát, thẩm định và ra quyết định giải ngân 506 mô hình, dự án do đoàn viên, thanh niên làm chủ. Các mô hình, dự án được thẩm định lựa chọn từ cấp cơ sở và đảm bảo các điều kiện vay vốn với nhiều ngành nghề khác nhau như: mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ về cây trồng, con nuôi; mô hình dịch vụ du lịch, may mặc, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu... 

Nhiều mô hình, dự án của thanh niên trong tỉnh khi được tiếp cận nguồn vốn đã đầu tư khởi nghiệp, đa phần là các mô hình đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi, xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua khảo sát, thời gian đầu đi vào sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn nhưng đa số dự án, mô hình hoạt động tương đối ổn định, một số mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn cũng tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ gắn với giải quyết việc làm; phát triển các mô hình hỗ trợ giải quyết việc làm, như: Tổ hợp tác thanh niên, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp…

Có thể thấy, việc ban hành Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh được ban hành và đi vào đời sống đã khuyến khích, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên mạnh dạn học tập, lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để khởi nghiệp, lập nghiệp. 

Qua đó góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp, giảm tỷ lệ thanh niên mắc tệ nạn xã hội, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo động lực để các địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển.

Ban Phong trào

Liên kết website