KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC MÔ HÌNH VAY VỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THEO NGHỊ QUYẾT 43/NQ-HĐND TỈNH TẠI HUYỆN KIM SƠN, YÊN KHÁNH, YÊN MÔ VÀ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

Thứ Năm, 22/12/2022

Ngày 21/12, đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đến kiểm tra thực tế các mô hình vay vốn phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên theo nghị quyết 43/NQ-HĐND về “Hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, và thành phố Tam Điệp.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của các chủ mô hình khởi nghiệp, tư vấn, gợi mở các hướng đi mới cho các chủ mô hình.

Tại các nơi đến, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đức Hiệp đã động viên và khích lệ các bạn trẻ cố gắng gây dựng, phát triển các mô hình kinh tế của gia đình cũng như tiếp tục đồng hành với tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động an sinh xã hội và tạo cơ hội việc làm cho đoàn viên, hội viên thanh niên ở địa phương. Đồng thời cũng lưu ý trong thời gian tới, Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn cần nhân rộng các mô hình thanh niên khởi nghiệp, tiếp tục khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, tạo việc làm, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên để làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời gian tới.

Liên kết website