Lễ ra mắt Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Năm, 10/03/2022

Ngày 10/3, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022. CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình gồm 25 thành viên, sau khi thành lập sẽ đi vào hoạt động sẽ là cầu nối hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tư vấn thông tin về các thủ tục hành chính, xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác…Từng bước đổi mới sáng tạo; tổ chức và tham gia Ngày hội khởi nghiệp; phát triển hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối khởi nghiệp Quốc tế; xây dựng và phát triển các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo, các cơ sở dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Ninh Bình; xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Ninh Bình; góp ý xây dựng tiêu chí, quy trình xem xét, đánh giá lựa chọn các ý tưởng sáng tạo... với hy vọng trong tương lai không xã, Ninh Bình sẽ trở thành một tỉnh có phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, tạo nền móng, góp phần kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo phát triển trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh được thành lập với mục đích tổ chức các diễn đàn kết nối giao lưu và hỗ trợ, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp. Đây là nơi để các bạn đoàn vien thanh niên khởi nghiệp có thêm cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm cũng như gắn kết hỗ trợ nhau cùng phát triển.

 

Ban Phong trào

Liên kết website