TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP 02 CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Sáu, 12/08/2022

 

Ngày 12/8, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022.

Các chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Chuyên đề “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; “nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”.

 

Thông qua hội nghị, nhằm tạo bước chuyển biến mới, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đoàn viên của trường trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

(Đoàn trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình)

Cùng chuyên mục
Liên kết website