TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1 TRIỂN KHAI HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ Nhật, 17/07/2022

 

Ngày 17/7, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng nghề Lilama 1 tổ chức Hội nghị quán triệt 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn viên, thanh niên năm 2022.

 

           Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên của trường đã được truyền đạt 02 chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”.

 Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các nội dung trọng tâm trong định hướng công tác Đoàn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để các cán bộ, đoàn viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn./.

Ban XDĐ

Cùng chuyên mục
Liên kết website