Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức học tập, quán triệt 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 12/06/2022

 

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sáng ngày 12/6, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên của trường.

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được nghe báo cáo chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; chuyên đề dành cho cán bộ đoàn về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" và chuyên đề dành cho đoàn viên về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước".

Qua đây, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên của trường, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác, xây dựng thế hệ trẻ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

(Đoàn trường Cao đẳng nghề Cơ giới)

 

Cùng chuyên mục
Liên kết website