Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Ba, 03/01/2023

Hơn 100 cán bộ Đoàn các cấp đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Sau hội nghị, Tỉnh đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên những nội dung quan trọng, cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong các nghị quyết, kết luận của trung ương. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đảm bảo, thiết thực, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; góp ý kiến vào dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 -2027./.

Thế Dân

Cùng chuyên mục
Liên kết website