PHƯỜNG NINH SƠN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ

Thứ Ba, 19/07/2022

Ngày 19/7, Đoàn phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề thảo luận cuốn sách “Sức cảm hóa Hồ Chí Minh”. Đây là đơn vị được Thành đoàn Ninh Bình chỉ đạo điểm sinh hoạt chuyên đề hàng tháng.

Cuốn sách là những câu chuyện hết sức chân thực, sinh động về Chủ tịch Hồ Chí Minh; là những bài viết của các tác giả trong nước và quốc tế, ca ngợi cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên những cảm nhận mới, những hiểu biết sâu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức của Người.

(Đoàn phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình)

 

Cùng chuyên mục
Liên kết website