ĐOÀN XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ TỔ CHỨC THẢO LUẬN MỘT SỐ CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ THÁNG 10 NĂM 2022

Chủ Nhật, 02/10/2022

Ngày 2/10, Đoàn xã Mai Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận một số cuốn sách về Bác Hồ. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Yên Mô chọn tổ chức điểm nội dung ý nghĩa này.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên, thanh niên đã cởi mở chia sẻ quan điểm, cảm nhận của cá nhân về các tác phẩm viết về Bác     như “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn”, “120 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, từ đó rút ra những bài học ý nghĩa, áp dụng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nói riêng và của tổ chức Đoàn các cấp nói chung.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động tuổi trẻ huyện nhà về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện.

(Đoàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô)

 

Cùng chuyên mục
Liên kết website