ĐOÀN TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A: GIẢNG DẠY VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH

Thứ Ba, 13/09/2022

Nhận thức được việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của Nhà trường. Ngày 13/9/2022, trường THPT Gia Viễn A đã tổ chức buổi để giảng dạy về Giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh của Nhà trường để rèn luyện cho học sinh với nội dung: Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng thuyết phục.

Thông qua buổi học góp phần phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao kỹ năng hội nhập cho học sinh. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. 

Huyện đoàn Gia Viễn

Cùng chuyên mục
Liên kết website