Đoàn trường Đại học Hoa Lư: Tọa đàm sinh viên với phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

Thứ Hai, 03/10/2022

Với nhiệm vụ chính trị quan trọng là hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu Khoa học, Đoàn thanh niên Trường Đại học Hoa Lư thường xuyên tổ chức các hoạt động đã dạng, hấp dẫn, tạo môi trường cho Sinh viên phát triển toàn diện về cả kỹ năng và học thuật.

Ngày 03/10/2022, Đoàn trường Đại học Hoa Lư tổ chức tọa đàm sinh viên với phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học để tạo môi trường cho sinh viên thể hiện khả năng nghiên cứu và giúp đỡ sinh viên với các công trình nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, kinh tế...


Với những hoạt động đa dạng và phong phú, Đoàn trường Đại học Hoa Lư thực sự đã tạo môi trường thuận lợi nhất cho sinh viên thực hiện ý tưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo gắn với khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường.

Đoàn trường Đại học Hoa Lư

 

Cùng chuyên mục
Liên kết website