ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ II NĂM 2023

Thứ Sáu, 19/05/2023

Ngày 19/5/2023, Thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Đoàn thanh niên trường Đại học Hoa Lư tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ quý II và tổ chức Hội nghị quán triệt 02 chuyên đề: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn được phổ biến các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các quy định pháp luật hiện hành, các quy chế, quy định của trường Đại học Hoa Lư; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh hiện nay; nắm bắt được tình hình phát triển của Nhà trường, vai trò của thanh niên trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Hoa Lư trong việc thực nghiệm nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng cho thế hệ trẻ hiện nay, khơi dậy khát vọng và hoài bão cống hiến, dựng xây đất nước phồn vinh.

(Đoàn trường Đại học Hoa Lư)

Cùng chuyên mục
Liên kết website