ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ CHỈ ĐẠO ĐIỂM TỔ CHỨC THẢO LUẬN CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ

Thứ Ba, 20/09/2022

Ngày 20/9, Đoàn trường Đại học Hoa Lư chỉ đạo điểm Chi đoàn D12 Tiểu học tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ tháng 9 năm 2022.

Thảo luận cuốn sách tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcTrao đổi một số nội dung, bài học qua tác phẩm “Hồ Chí Minh – Tác giả, Tác phẩm, Nghệ thuật ngôn từ” của Nhà xuất bản Giáo dục

Tại buổi thảo luận, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn D12 Tiểu học đã được tìm hiểu nội dung các cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục” và “Hồ Chí Minh – Tác giả, Tác phẩm, Nghệ thuật ngôn từ” của Nhà xuất bản Giáo dục. Qua đó, trao đổi, chia sẻ những bài học sâu sắc về tư tưởng, đạo đức của Người, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, thấm nhuần ý nghĩa nhân văn trong từng tác phẩm để áp dụng trong học tập, là kiến thức bổ ích và hành trang để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn gắn bó và tâm huyết với nghề giáo viên – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và văn hóa đọc trong thế hệ trẻ.

(Đoàn trường Đại học Hoa Lư)

 

Cùng chuyên mục
Liên kết website