ĐOÀN THANH NIÊN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ THÁNG 5

Thứ Năm, 12/05/2022

Ngày 12/5/2022, Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo điểm chi đoàn Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao văn hóa đọc, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu thêm nhiều kiến thức liên quan về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công lao to lớn của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời cũng là cơ hội để các bạn đoàn viên, thanh niên tìm hiểu và biết thêm nhiều kiến thức liên quan cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, kêu gọi các bạn ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua buổi thảo luận, nhằm giới thiệu rộng rãi tới Đoàn viên thanh niên những cuốn sách hay viết về Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

(Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh)

Cùng chuyên mục
Liên kết website