Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” của học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Khánh

Thứ Hai, 24/10/2022

Thực hiện sự Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Khánh. Ngày 24/10/2022 Đoàn Thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”. Đến dự và chỉ đạo có Thường trực Huyện đoàn Yên Khánh, Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Khánh.

          Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong trung tâm nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện, giúp nhau cùng tiến bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết cho học sinh và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tinh thần đoàn và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Nội dung diễn đàn gồm: Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tiếp đó, là hoạt động chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh…

          Thông qua diễn đàn đã giúp cho Đoàn viên, thanh niên và học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè. Qua đó, cũng giúp các bạn trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN YÊN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Liên kết website