Yên Khánh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thứ Ba, 10/10/2023

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các ngành, địa phương trong huyện Yên Khánh cùng tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin...

Yên Khánh sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Yên Ninh đã hướng dẫn người dân quét mã QR đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Khi tổ chức, cá nhân đến để thực hiện thủ tục hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Yên Ninh đã hướng dẫn thực hiện quét mã QR đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đăng ký tài khoản tổ chức, cá nhân để thực hiện các thủ tục hành chính. 

Chị Đinh Thị Hướng, phố Thượng Đông, thị trấn Yên Ninh cho biết: Tôi đến đây thực hiện thủ tục hành chính xác nhận tình trạng độc thân, được công chức làm việc tại đây hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng thấy dễ sử dụng, nhanh chóng, thuận tiện.

Một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại các địa phương trên địa bàn huyện Yên Khánh chính là tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đồng chí Lâm Quang Khởi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Ninh cho biết: Thị trấn Yên Ninh luôn coi trọng hạ tầng số, nhân lực trong thực hiện chuyển đổi số. Do đó, thị trấn quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, máy tính kết nối mạng, các nền tảng phần mềm, an toàn, an ninh mạng để đảm bảo đủ điều kiện cho cán bộ, tổ chức, công dân khai thác tối ưu các dữ liệu số thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử để phục vụ công việc. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%.

Tại xã Khánh Hòa, nhằm tạo sức lan tỏa của Ngày chuyển đổi số quốc gia, Tổ công nghệ số cộng đồng của xã đã đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác truyền thông, giúp cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Đồng chí Phan Anh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hòa cho biết: Các hoạt động chính trên địa bàn xã Khánh Hòa hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia như hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử. Tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến VneID, thanh toán điện tử tại 10/10 thôn, xóm. 

Tổ chức truyền thông qua hệ thống truyền thanh 3 cấp và băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích và bảng điện tử công cộng về Ngày chuyển đổi số với các thông điệp truyền thông của năm 2023, giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của chuyển đổi số. 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, lựa chọn lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia. Đây là ngày để toàn xã hội, mỗi tổ chức, người dân cùng nhìn nhận, đánh giá và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số. Qua đó thúc đẩy sự vào cuộc vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Đồng chí Bùi Quang Bưởng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Khánh cho biết: Năm 2023, Ngày chuyển đổi số quốc gia có chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị". 

Thiết thực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số, UBND huyện Yên Khánh xây dựng kế hoạch tổ chức trên địa bàn huyện. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cuộc sống hằng ngày, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. 

Theo đó, các hoạt động huyện Yên Khánh tập trung triển khai từ ngày 01/9/2023 đến ngày 10/10/2023, gồm: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số; phổ biến kinh nghiệm cho công tác chuyển đổi số để lan tỏa các tấm gương điển hình mô hình, đơn vị trong chuyển đổi số trên hệ thống thông tin, bảng điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của các cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường, tuyên truyền để cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet kỳ 4 năm 2023 với Chủ đề "Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10" tại địa chỉ https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/.

Tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng bằng việc triển khai các hoạt động tại địa bàn các xã, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số; hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, VNeID, VssID, thanh toán điện tử, chữ ký số công cộng, dịch vụ mobile money... Góp phần thúc đẩy 16/19 xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chuyển đổi số và phấn đấu đến năm 2024, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện chuyển đổi số.

Bài, ảnh: Phương Anh

Liên kết website