Ninh Bình triển khai thí điểm: “cung cấp chữ ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến”

Thứ Hai, 06/11/2023

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng chữ ký số của người dân, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, từ ngày 1/11/2023 đến hết tháng 6/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Viễn thông Ninh Bình triển khai thí điểm: “cung cấp chữ ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

Cán bộ Viễn thông Ninh Bình hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Sau khi được cán bộ Viễn thông Ninh Bình hướng dẫn, anh Vũ Tuấn Nguyên ở xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng cài đặt thành công và sử dụng chữ ký số khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Chữ ký số đã đem lại lợi ích thiết thực cho các giao dịch của người dân.

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số là nhân tố cơ bản đảm bảo tính pháp lý, an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên môi trường điện tử. Tăng số lượng công dân được cấp chữ ký số là giải pháp thiết thực để tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ số an toàn, tin cậy, thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Hoàng Trần Minh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Viễn thông Ninh Bình cho biết: "Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2024 có trên 20 nghìn công dân được cấp chữ ký số. VNPT bố trí cán bộ trực ở Trung tâm hành chính công và UBND các xã, phường để hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng."

Tỉnh Ninh Bình đã cung cấp danh mục 905 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến  đạt 67,36%. Các chính sách miễn phí cài đặt và sử dụng dịch vụ sử dụng chữ ký số từ xa  được coi là giải pháp thiết thực để tăng tỷ lệ này lên. Đồng thời phát triển thế hệ công dân số, tiến tới xây dựng thành công xã hội số theo mục tiêu đề ra./.

Liên kết website