[INFOGRAPHIC - ỨNG XỬ VĂN MINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thứ Ba, 14/11/2023

QUY TẮC 2: LÀNH MẠNH - Mạng xã hội là một môi trường lành mạnh, an toàn.

Vào THỨ BA (11h00) hàng tuần, các bạn cùng đón chờ những câu chuyện thú vị đến từ Tuân Thủ, Lành Mạnh, An Toàn, Trách Nhiệm nhé.

Link nội dung Quy tắc 1 (tuần 3):

#ungxuvanminh

#khonggianmang

#tuanthu #lanhmanh #antoan #trachnhiem

https://www.facebook.com/tinhdoan.nb/posts/pfbid0aFucPHngzst6vChNXqxia89sXDMfU9u8SGS4V1FseLVBqFfseNJFAEMxULrdQv3Gl

Liên kết website