Gia Viễn phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong chuyển đổi số

Thứ Ba, 07/11/2023

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Gia Viễn, nhất là người đứng đầu luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần thực hiện hiệu hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 24/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn Me, huyện Gia Viễn đến tận nhà để hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng Công dân số. Thị trấn Me là địa phương nhiều năm liền đứng đầu về chỉ số CCHC của huyện Gia Viễn, đặc biệt qua gần 4 tháng triển khai thí điểm Ứng dụng công dân số My Ninh Bình trên thiết bị di động, đến nay đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và gần 1.500 người ở độ tuổi trưởng thành đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, qua đó người dân có thể chủ động và kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vấn để phát sinh trong đời sống, đồng thời làm các thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Có được kết quả này, thời gian qua người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tự nghiên cứu, tìm tòi để nâng cao trình độ, đồng thời đi đầu thực hiện chuyển đổi số, cài đặt các ứng dụng.

Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" thị trấn Me, huyện Gia ViễnNhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trong huyện đã hướng dẫn cho đoàn viên và nhân dân sử dụng các nền tảng số trên mạng xã hội như: livestream, tiktok, facebook bán hàng trực tuyến. Không chỉ đi đầu, tuổi trẻ trong huyện đã cùng tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng công dân số.

Tại cơ quan hành chính các cấp, luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu có vai trò quan trọng, vì vậy, lãnh đạo các đơn vị luôn chỉ đạo sát sao, đôn đốc các bộ phận, cá nhân phụ trách thực hiện và đạt được một số kết quả rõ nét. Đến nay, bước đầu thí điểm cài đặt Ứng dụng công dân số My Ninh Bình đã đạt tín hiệu tích cực, 100% cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã đã thiết lập mạng nội bộ; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được cấp chữ ký số chuyên dùng, 96% văn bản được triển khai hoàn toàn trên môi trường mạng, công tác an toàn an ninh thông tin được đảm bảo... Huyện đang cung cấp 383 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, trong đó có 240 dịch vụ trực tuyến toàn trình, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Với quyết tâm, nỗ lực cao của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số của huyện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, người dân có thể nắm bắt thông tin nhanh toàn diện hơn thông qua các nền tảng số, góp phần xây dựng quê hương Gia Viễn ngày càng văn minh, hiện đại.

Liên kết website