Đồng Hướng phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số

Thứ Bảy, 04/11/2023

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn đã năng động, sáng tạo, tích cực đi đầu hướng dẫn nhân dân từng bước tiếp cận công nghệ số. Qua đó cùng với chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai tới cộng đồng, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tích cực góp phần triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, tuổi trẻ xã Đồng Hướng đã thành lập 2 “Tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng”, mỗi tổ có từ 3 đến 5 đoàn viên thanh niên. Đây cũng là lực lượng nòng cốt thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các ứng dụng số khác.

Đoàn Thanh niên xã Đồng Hướng hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các ứng dụng số khác

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên, hiện tỷ lệ người dân trong xã cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử đã đạt tỷ lệ trên 72%, cao thứ 4 trong tổng số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.    

Đoàn Thanh niên xã cũng đã tăng cường kêu gọi nguồn xã hội hoá để có kinh phí hỗ trợ lắp đặt được 2 điểm “Wifi công cộng và thư viện số” tại 2 nhà văn hoá xóm. Tại các điểm này đều được hỗ trợ 1 năm tiền cước sử dụng mạng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khi đến nhà văn hóa được sử dụng wifi miễn phí và đảm bảo dung lượng truy cập một cách tối đa. Đặc biệt việc được cung cấp 1 mã QR thông tin thư viện số giúp người dân các lứa tuổi có thể tiếp cận với nhiều đầu sách, thuận tiện trong tra cứu thông tin, nghiên cứu, đọc sách, tài liệu. Qua đó đáp ứng được nhu cầu học tập, giải trí, nâng cao tri thức của các tầng lớp nhân dân. Đây là việc làm thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Liên kết website