Ninh Bình tạo chuyển biến nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số

Thứ Hai, 20/11/2023

Xác định chuyển đổi số là giải pháp có tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, thời gian qua, Ninh Bình đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền được coi trọng, triển khai sớm, đồng bộ, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo ATTT mạng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng thanh niên ngay tại địa bàn dân cư tới tận từng nhà hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.Để thúc đẩy người dân tích cực tham gia chuyển đổi số, từ năm 2022, tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với thành viên nòng cốt là lực lượng thanh niên ngay tại địa bàn dân cư, làm cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân, thực hiện nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kịp thời thông tin tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là hỗ trợ trong việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Các đơn vị trong toàn tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và 8.424 thành viên/1.675 Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nói đi đôi với làm, “cầm tay chỉ việc”, nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số đã nhanh chóng đi vào đời sống. Người dân đã thấy được hiệu quả của chuyển đổi số và chủ động tiếp cận, học hỏi, mạnh dạn tương tác với chính quyền, doanh nghiệp và cũng khai thác được các tiện ích các dịch vụ số.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để người dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu hết ý nghĩa của chuyển đổi số. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia tuyên truyền để lan tỏa lợi ích, ý nghĩa của ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh.

Liên kết website