Tuổi trẻ Kim Sơn tiên phong chuyển đổi số

Thứ Hai, 12/06/2023

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Huyện đoàn Kim Sơn tập trung tăng phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong ứng dụng công nghệ số vào các mặt công tác của Đoàn. 

Huyện đoàn Kim Sơn đã triển khai các chương trình như: Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Khánh thành các công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử; công trình "Wifi công cộng và Thư viện số". Những ngày này, tại bộ phận 1 cửa các xã, thị trấn, các cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên đã hướng dẫn cho nhiều người dân sử dụng công nghệ thông tin, cài đặt mã định danh điện tử, thanh toán điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách tiện lợi, nhanh chóng nhất.

Tuổi trẻ huyện Kim Sơn cũng đang sôi nổi thực hiện các công trình Thanh niên số hóa thông tin di tích lịch sử trên địa bàn huyện, qua đó cung cấp chính xác dữ liệu, hình ảnh, tài liệu liên quan đến các khu di tích, địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Các hoạt động này đã khuyến khích thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số; linh hoạt ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thực tiễn. Đây cũng là dịp để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của mình trong việc thực hiện các công trình, phần việc. Điều này cũng góp phần vào nhiệm vụ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên trong thời đại mới. 

Liên kết website