Tuổi trẻ Gia Viễn với chuyển đổi số

Thứ Bảy, 12/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, hưởng ứng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, ra quân Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh về hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính 2023, tuổi trẻ huyện Gia Viễn đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" gắn với phong trào "3 trách nhiệm" nhằm tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Liên kết website