TỔ CHỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO THANH NIÊN NĂM 2023

Thứ Hai, 18/09/2023

Chiều 18/9/2023, BTV Thành đoàn Ninh Bình, Đoàn trường cao đẳng nghề Lilama I phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho thanh niên năm 2023 với sự tham dự của 160 đồng chí đoàn viên thanh niên, sinh viên.

 

Tại chương trình các đồng chí cán bộ Đoàn, ĐVTN được tập huấn về Chuyển đổi số gắn với công tác Đoàn, các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như hướng dẫn sử dụng app Thanh niên Việt Nam, dịch vụ công trực tuyến, sổ sức khỏe điện tử, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên tham gia kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 

Đây là chương trình quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng, trách nhiệm, phát huy vai trò của ĐVTN về chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, là một trong những nội dung nghiệp vụ kỹ năng để đưa chuyển đổi công nghệ số vào công tác Đoàn cho đoàn viên thanh niên.

Liên kết website