Tập Huấn Nâng Cao Năng Lực Số Trong Đoàn Viên, Học Sinh Năm 2023

Thứ Ba, 15/08/2023

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 “Chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn”, ngày 15/8/2023, BTV Đoàn Khối tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số trong đoàn viên, học sinh năm 2023 cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh trường cao đẳng Y Ninh Bình.

Tại chương trình các đồng chí cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh Trường cao đẳng Y tế Ninh Bình được tập huấn về Chuyển đổi số gắn với công tác Đoàn, các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như hướng dẫn sử dụng app Thanh niên Việt Nam, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, kích hoạt định danh điện tử…

Thông qua Chương thình đã tăng cường hơn nữa nhận thức, kiến thức chuyển đổi số, phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, thanh niên và học sinh trong tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và hoạt động của tổ chức Đoàn. 

Liên kết website