Kim Sơn - Đoàn thanh niên huyện xây dựng 45 điểm Wifi công cộng và Thư viện số

Thứ Bảy, 29/07/2023

Mô hình “Điểm Wifi công cộng và Thư viện số” được Huyện đoàn phát động và triển khai thực hiện từ cuối năm 2022. Đến nay, mô hình đã được các cơ sở Đoàn nhân rộng với 45 điểm Wifi công cộng và Thư viện số.

ảnh Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Điểm Wifi công cộng và Thư viện số” tại xóm 8, xã Quang Thiện

Theo đó, điểm Wifi công cộng và Thư viện số được đặt tại nhà văn hóa các thôn, xóm; người dân khi đến nhà văn hóa sẽ được sử dụng wifi miễn phí và đảm bảo dung lượng truy cập một cách tối đa. Để thực hiện công trình trên, Đoàn thanh niên đã huy động nguồn lực lắp đặt miễn phí và hỗ trợ tiền cước sử dụng trong 12 tháng đầu tiên, từ những tháng tiếp theo các đơn vị tự duy trì với gói cước ưu đãi. Tại các nhà văn hóa thôn, xóm có điểm Wifi công cộng sẽ được cung cấp 1 mã QR thông tin thư viện, khi dùng điện thoại thông minh quét mã sẽ hiện ra giao diện với nhiều đầu mục sách về Đảng, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, lịch sử hình thành và phát triển của huyện Kim Sơn; các hoạt động Đoàn, Hội, Đội,…để đoàn viên, hội viên và nhân dân thuận tiện trong tra cứu thông tin, nghiên cứu, đọc sách, tài liệu.

 Việc triển khai và nhân rộng mô hình “Điểm Wifi công cộng và Thư viện số” là việc làm có ý nghĩa của tuổi trẻ huyện nhà chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số; góp phần nâng cao chất lượng học tập và giải trí trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Liên kết website