Khắc họa, tôn vinh các tổ chức, cá nhân trong Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

Thứ Sáu, 13/10/2023

Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 đã khắc họa, tôn vinh những kết quả tiêu biểu thông qua những con người cụ thể, đã và đang lao động, đóng góp, dùng công nghệ số để giải quyết các bài toán Việt Nam.

Dưới đây là chi tiết các câu chuyện thật, nhân vật thật, hành động thật đã tạo ra giá trị thật trong chuyển đổi số được khắc họa trong Chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Liên kết website