Huyện đoàn Yên Khánh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thứ Hai, 09/10/2023

Ngày 09/10, Huyện đoàn Yên Khánh tổ chức hội nghị tuyên truyền ngày chuyển đổi số quốc gia cho đoàn viên thanh niên.

(Đ/c Đinh Thị Ngọc Lan – Phó Bí thư huyện đoàn triển khai các nội dung tại hội nghị)

Tại hội nghị các đoàn viên thanh niên được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; hướng dẫn cách sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

(Quang cảnh hội nghị)

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội trong thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong toàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong học tập, lao động, đời sống và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương, đất nước.

Liên kết website