Hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên tại Nho Quan

Thứ Ba, 13/06/2023

Chiều 13/6, tại Nho Quan, Ban Thường vụ huyện đoàn đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực số cho cán bộ Đoàn và ĐVTN năm 2023. Tham dự lớp tập huấn trên 100 cán bộ Đoàn viên và thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trong toàn huyện thuộc các Tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương.

 

 Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn, thực hành các nội dung chuyên đề về: Tập huấn quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình (hướng dẫn tham mưu văn bản toàn trình, sử dụng chữ ký số, tạo lập hồ sơ công việc, theo dõi nhiệm vụ,…);  tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, khai thác kho dữ liệu cá nhân và ký số hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh (tạo tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, khai thác kho dữ liệu, ký số hồ sơ…) và giới thiệu nền tảng số cảnh báo thời tiết và thiên tai PDG.


Thông qua các nội dung tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, ĐVTN. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN được giao lưu, học tập, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số để tích cực, chủ động ứng dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị. Qua đó, góp phần cùng tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh.

Liên kết website