Gia Viễn triển khai thí điểm cài đặt ứng dụng công dân số

Thứ Bảy, 08/07/2023

Năm 2023, huyện Gia Viễn được chọn làm thí điểm thực hiện thử nghiệm Ứng dụng công dân số My Ninh Bình trên thiết bị di động thông minh. Bước đầu triển khai tại thị trấn Me cho thấy hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng công dân số Ngay sau khi triển khai từ tháng 6 vừa qua, các tổ công nghệ số cộng đồng đã bám sát địa bàn, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng công dân số My Ninh Bình, đặc biệt chú ý đến lớp người cao tuổi, trình độ công nghệ còn ở mức thấp. Đến nay, thị trấn Me đã cài đặt ứng dụng cho hơn 2.300 người dân ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ 52%.

Sau khi thực hiện thí điểm ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng ở 20 xã còn lại, phổ biến rộng rãi cài đặt ứng dụng công dân số My Ninh Bình và tài khoản định danh điện tử, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số./.

Như Nguyệt (THNB)

Liên kết website