Đội hình trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số và khai thác internet an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên

Thứ Sáu, 15/09/2023

Cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua Tỉnh đoàn đã nỗ lực đi đầu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 200.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực trẻ, có năng lực, trình độ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ĐVTN đã trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh thông qua các hoạt động thực tế.

Ngày 4/8/2023, Đội hình trí thức trẻ tỉnh Ninh Bình phối hợp với đoàn trường Đại học Hoa Lư hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm học tập trên internet cho các em học sinh tại trường tiểu học Thạch Bình, Nho Quan

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong chuyển đổi số”, trong Chiến dịch TNTN Hè 2023, Đội hình tri thức trẻ tình nguyện tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đoàn trường Đại học Hoa Lư đã triển khai các hoạt động như: Hướng dẫn cách khai thác internet, mạng xã hội Zalo, Facebook an toàn, hiệu quả; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, VssID, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh… cho hơn 1.200 lượt thanh thiếu nhi, người dân trên địa bàn các xã Kim Trung, Kim Hải, huyện Kim Sơn; xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình; xã Lạc Vân, Thạch Bình, huyện Nho Quan...

Hoạt động của đội hình trí thức trẻ tình nguyện hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình trong việc thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Trong thời gian tới, đội hình tri thức trẻ tình nguyện sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tại nhiều địa phương, đơn vị còn khó khăn.

Liên kết website