Đoàn Thanh niên công an tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

Chủ Nhật, 19/03/2023

Thực hiện kế hoạch Kế hoạch Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ Đoàn trong chuyển đổi số của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy vai trò của thanh niên công an trong chuyển đổi số, ngày 19/3/2023, Đoàn thanh niên công an tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng định danh điện tử VNeID cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn.

 

Hội nghị tập huấn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm tham gia vào công tác chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo, nâng cao năng lực nắm bắt, thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0.

Liên kết website