50 DOANH NGHIỆP TRONG 09 LĨNH VỰC THAM GIA THÁNG TIÊU DÙNG SỐ

Chủ Nhật, 15/10/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận thông tin của các doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số năm 2023, đồng thời công khai, cập nhật thường xuyên danh sách chính sách ưu đãi tiêu dùng số của các doanh nghiệp gửi về tại Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn và thông báo toàn dân. Để thông báo cho mọi người dân được biết và thụ hưởng các chương trình ưu đãi trong “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số”, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đưa tin, bài viết tuyên truyền như sau: - Đối với các tin vắn: Đưa tin với nội dung “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Chi tiết tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (miễn cước data khi sử dụng)”. Thời gian đưa tin từ ngày 01/10/2023. - Đối với các bài viết: Căn cứ chủ đề và các thông tin về Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm 2023, các cơ quan báo chí chủ động xây dựng, biên tập các bài viết tuyên truyền.

Liên kết website