Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với công trình thanh niên “Hệ thống dụng cụ TDTT ngoài trời”

Thứ Ba, 02/03/2021

Năm 2021, với chủ đề công tác năm "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.  Hưởng ứng các hoạt động trong tháng Thanh niên năm2021, Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực nhằm mang lại giá trị cho văn hóa, tinh thần, từ đó góp phần chung tay với Tuổi trẻ Ninh Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy đã giao.

đoàn khối3

Ngày 1/3/2021 Ban thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức đã trao tặng Công trình thanh niên “ Hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời” tại khu sinh hoạt chung cho thanh niên công nhân tại Công ty CP May xuất khẩu Ninh Bình 2 với giá trị 25 triệu đồng. tặng 20 suất quà cho đoàn viên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trồng hàng cây xanh và dọn vẹ sinh môi trường. Tổng giá trị của các hoạt động tình nguyện là gần 50 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, qua đó nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chia sẻ khó khăn và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp.

-         Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Liên kết website