Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Tổ chức hội nghị “Tuyên truyền về chủ quyền bảo vệ biển đảo, biên giới”

Chủ Nhật, 10/09/2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Chiều 10/09/2023, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền bảo vệ biển đảo, biên giới cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh được giới thiệu cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông và vùng biên giới.

Qua các hoạt động trên, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn TNCA tỉnh

Liên kết website