CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022

Thứ Hai, 11/04/2022

Ngày 11/4, Câu lạc bộ lý luận trẻ trường Cao đẳng nghề Lilama 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 với nội dung: “Định hướng tư tưởng thanh niên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.”

Các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn trường đã cùng nhau chi sẻ các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó trọng tâm là Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của từng cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới về cuộc sống cũng như các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội giai đoạn hiện nay.

Câu lạc bộ các cấp đã tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai về các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” để thanh niên có cái nhìn thấu đáo, cặn kẽ hơn. Từ đó, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả.

(CLB Lý luận trẻ trường Cao đẳng nghề Lilama 1)

Liên kết website