Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu
Trích yếu Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022
Ban hành 14/09/2022
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Văn bản khác
Loại văn bản Văn bản khác
File đính kèm

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022